Stad en Heerlijkheid Borculo

"Waer iemant duisent vreugden soek,
Mijn vreugt is in dees' achter-hoek"
(Willem Sluiter, 1627-1673)
 
search tips advanced search
search engine by freefind

Home     Weblog   Sitemap    Gebied     Geschiedenis    Inventarissen  Berkel   SSHB    Contact    Colofon    Index

Stand van zaken indexproject oud-rechterlijk archief Stad en Heerlijkheid Borculo (ORAB).
Nieuwe en vervangen indexen, deels met aantekeningen (aparte bestanden bij inventarisnummers):
Januari 2012: 199
December 2011: 303, 304, 305, 407, 408
Juni 2011: 186, 187, 400
Maart 2011: 258, 259, 260, 261, 262, 287, 389, 393, 411, 475-476
Februari 2011: 193, 194
Januari 2011: 234-II, 337, 338-II, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 390, 391-II, 392, 410, 445, 446, 447, 469, 470, 471, 472, 478, 479.
 

SSHB Bronnenpublicaties
28 mei 2011: deel 7, Een beschrijving van de Heerlijkheden Borculo en Lichtenvoorde uit 1777. Transcriptie met een inleiding
(pdf-bestand). Meer informatie op het weblog


Nieuwe en/of vernieuwde pagina's:
Mei 2011:
- Marken in de Heerlijkheid Borculo
- Archeologie
April 2011:
- Belastingheffing (drie schattingsregisters uit de zestiende eeuw);
- Borculose sprokkels;
- Kwestie Borculo
Maart 2011: publicatiepagina
Februari 2011: afbeeldingen van de oudste bestanden uit het oud-rechterlijk archief van Borculo vanaf 1483, inv. nr. 160 (pdf). Tevens een leuke oefening in het oude handschrift!

Januari 2011: boerderijpagina Borkink (Hupsel);
December 2010: Borculose sprokkels:
1. Belastingheffing op vererving van onroerend goed, 1768 - 1779, 1780-1788, 1795-1797, 1798-1802. 2. Specificatie van Borculose en Lichtenvoordse civiele procesdossiers voor het appellationsgericht van het Kwartier van Zutphen, 1620 - 1672.
November 2010: Havezaten, Het Aamschot
Oktober 2010: Wapens van de voormalige gemeenten
Oktober 2010: Het Hof te Borculo
Oktober 2010: Borculose sprokkels
Oktober 2010: Kaarten stad Borculo
Oktober 2010: Startpagina kerkgeschiedenis
Oktober 2010: Boerderijen: Lubberdink, Olminkhof, Aamschot, Achterhuis, Hof te Beltrum, Baak e.a.
Oktober 2010: Berkellandse Berkelbruggen in 1845
29-8-2010: Stroomgebied Berkel en overstromingen 1844 en verslag burgemeester Borculo, 1843

Nieuws: zie weblog Geschiedenis Stad en Heerlijkheid Borculo

Agenda:
20 januari 2012, 19.30 uur, Presentatie van het boek De St.-Mattheuskerk van Eibergen. Geschiedenis van een parochie in het Berkelland, 1795-2010. Locatie: St.-Mattheuskerk aan de  Grotestraat in Eibergen


Veelgevraagde pagina's:

Vrijwillige donatie
Tot op heden hebben duizenden mensen gebruik gemaakt van ons gratis aanbod op de website: voor historische informatie en de indexen op familienamen. Dit kan alleen maar dankzij het werk van onze vrijwilligers die er al meer dan tien jaar mee bezig zijn. Een kleine schare donateurs ondersteunt de werkzaamheden structureel. Alle websitebestanden zijn echter gratis te raadplegen en te downloaden. Als u als niet-donateur vaak gebruik maakt van onze gratis publicaties geven wij u in overweging om op vrijwillige basis een donatie te doen. Dat kan op rekeningnummer 7706224 ten name van "Stad en Heerlijkheid Borculo". De SSHB is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08134888. Uiteraard kunt u ook vaste donateur worden. Dan ontvangt u onze reguliere uitgaven. Meer informatie vindt u hier.
 

 Laatste wijziging:
1 januari 2012

© BHM te Vaarwerk,
1999-2012

Portal voor de geschiedenis van het gebied van stad en heerlijkheid Borculo, 12e - 19e eeuw.

Met informatie over:

  • De geschiedenis van stad en heerlijkheid Borculo. Meer ...
  • Transcripties van bronnen, soms met afbeeldingen van de originele bescheiden. Zie onder andere  Borculose sprokkelsgebiedsbeschrijving uit 1777 en stadsrekeningen van Borculo.
  • Bronnen, waaronder de verpondingskohieren uit 1646.
  • Bibliografie van de geschiedenis van stad en heerlijkheid Borculo en omgeving.
  • Indexen op het oud-rechterlijk archief Stad en Heerlijkheid Borculo. Indexen, alfabetisch op naam,  kunnen via deze pagina ingezien en gedownload worden.  Hier kan onder andere gezocht worden op familienamen in de stad Borculo, stad en voogdij Eibergen en de voogdijen Geesteren, Neede en Beltrum.
  • Het gebied van stad en heerlijkheid Borculo: gemeenten Borculo, Neede, Eibergen (Berkelland met uitzondering van de voormalige gemeente Ruurlo) en Lichtenvoorde (tot 1616 en 1776-1811); Groenlo (voor zover bemoeienis of relatie met het omringende Borculose grondgebied en  omgekeerd). Meer ...
  • De activiteiten van de Stichting Stad en Heerlijkheid Borculo ter bevordering van de beoefening en de aandacht voor de geschiedenis van dit gebied, onder meer tot uiting komend in publicaties en een indexproject oud-rechterlijk archief. Meer ...Het imposante kasteel van Borculo, dat omstreeks 1760 werd gesloopt om plaats te maken voor een kleiner L-vormig gebouw. Het hoektorentje is mogelijk nog een restant van de voorganger. Dit "tweede" kasteel viel op zijn beurt een eeuw later ten prooi aan de slopershamer.

Van dat kasteel resteren nog de kelders onder de muziekschool in sociaal-cultureel centrum "Het Hof" te Borculo. Recent is door archeologisch onderzoek vastgesteld dat deze kelders ook nog restanten bevatten uit de Middeleeuwen.


Andere sites en instellingen met nog veel meer over de geschiedenis van stad en heerlijkheid Borculo en omgeving:

Archieven.nl
Doorzoekt beschikbare archiefinventarissen. Het beste begin voor de digitale speurtocht door de archieven.
Archieven Portaal Europa (pilot). Zoekmachine voor archieven in Europa.
Geeft soms verrassende resultaten. 
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
Met de archieven van de voormalige gemeenten Borculo, Eibergen, Neede, Lichtenvoorde (afbeeldingen oud-archief op de website) en Groenlo. In deze instelling zijn ook de documentaire collecties van het voormalige Staring-Instutuut ondergebracht.
Gelders Archief
Oud-rechterlijke archieven van Borculo; Archief heren van Borculo, Archief Staten van Zutphen, kerkelijke archieven (Middeleeuwen) e.v.a.
 
Regionaal Archief Zutphen
Belangrijke collecties zijn: Handschriftenverzameling Kreynck, archief (afdrukken origineel op de website!); Classis Zutphen, oud-archief Stad Zutphen (o.a. voor de Berkelgeschiedenis)
Nationaal Archief
O.a. archieven Nassause Domeinraad,  Collectie Van Limburg Stirum.
Nationaal Archief (foto's uit het archief van de Nassause Domeinraad op de fotowebsite Flickr).

Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen (voorheen: Staatsarchiv Münster)
De heerlijkheid Borculo-Lichtenvoorde behoorde tot 1616 tot het vorstbisdom Münster. Ook veel adels- en kloosterarchieven (Überwasser, Schaer) die voor de heerlijkheid van belang zijn. Steeds meer inventarissen ("Findbücher") komen online! Een site om in de gaten te houden.

Utrechts Archief
Collectie Rijssenburg (verzameling archivalia en documentatie van de Beltrumse pastoor J.H. Hofman); archief Hollandse Zending Archief Aartsbisdom Utrecht.
Bistumsarchiv Münster
Kerkelijke archivalia betreffende parochies in de heerlijkheid Borculo en omstreken tot 1823.
Historisch Centrum Overijssel
Belangrijke collecties: Archief ridderschap en steden (beheer van domeinen) en leenregisters van Overijssel (de laatsten ook via het internet beschikbaar).
Archive in Nordrhein-Westfalen
Toegang tot alle archieven in deze Duitse deelstaat.
Westfälisches Archivamt
Gevestigd te Münster. Beschikt over veel adelsarchieven, al dan niet in eigen huis.
Digitale Westfälische Urkundenbank, onderdeel van het Internet-Portal "Westfälische Geschichte" (klik op Urkunden- Datenbank). Gesellschaft für historische Landeskunde des westlichen Muensterlandes.
Een jonge regionale historische vereniging
Wat Was Waar?
Historische informatie over elke plek in Nederland.

Gelderse Geschiedenis
Website met  voornamelijk recente geschiedenis.
Vereniging Gelre  Gelderse historische vereniging.

Historische Kring Neede
Heemkundevereniging voor de voormalige gemeenten Neede. De Kring beheert inmiddels de collectie microfiches van de opgeheven Historische Informatiepunten van Eibergen en Borculo (betreft burgerlijke stand en bevolkingsregister).
Gelderland Bibliotheek
Gevestigd in Bibliotheek Arnhem. Naast (uiteraard) boeken ook een belangwekkende handschriftencollectie
Historische Vereniging Borculo
Heemkundevereniging voor de voormalige gemeenten Borculo
Genealogie in de Achterhoek
Belangrijkste portal in de Achterhoek voor genealogische bronnen uit de periode vóór 1811
Vereniging voor Oudheidkunde Lichtenvoorde
Heemkundevereniging voor de voormalige gemeente Borculo
Openbare Bibliotheek Borculo
Met historisch informatiepunt Stad en Heerlijkheid Borculo
Historische Kring Eibergen
Heemkundevereniging voor de voormalige gemeente Eibergen
 
Historische Vereniging Achterhoek en Liemers (voorheen: Oudheidkundige Vereniging "De Graafschap")
Oudheidkundige Vereniging Groenlo  
Gemeente Berkelland
(o.a. Borculo, Eibergen, Neede). Gemeentelijke website met beperkte en helaas veel foute historische informatie
Gemeente Oost-Gelre
(Groenlo en Lichtenvoorde). Zo kan het ook!
Stichting Berkelzomp
Houdt de herinnering aan de Berkelscheepvaart levendig. O.a. met boten te Borculo en Eibergen en een informatiepunt in Eibergen
Museum De Scheper (Eibergen)
Informatie over o.a. Willem Sluiter, stad Eibergen, archeologie, geologie
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM)
Binnenkort inclusief de collecties van de Stichting Historisch Boerderijonderzoek
Museum De Lebbenbrugge (Borculo)
Voormalig tolhuis aan de route Zutphen-Groenlo-Winterswijk
Kennis Infrastructuur Cultuurhistorie (KICH)
O.a. zoeken naar archeologische terreinen
Centraal Bureau voor Genealogie Nederlandse Genealogische Vereniging
Digitale bronbewerking Nederland
Met veel verwijzingen naar gedigitaliseerde Borculose en Gelderse bronnen
RK Parochie Borculo
Met uitvoerige informatie over de kerkelijke geschiedenis van de stad Borculo
  Heerlijkheid Bredevoort
Betreft het gebied rond Winterswijk, Aalten en Dinxperlo. Transcripties van archivalia uit het oud-rechterlijk archief en van de hofboeken.
Familie Van Basten Batenburg. Veel verbindingen met de heerlijkheid Borculo en de stad Groenlo Graafschap in de Middeleeuwen
Onder andere meer informatie over heren van Borculo uit de Huizen Borculo en Bronckhorst, alsmede over het  kasteel Borculo
Stichting Behoud Needse Beelden. Website met foto's en informatie over de zeer bijzondere 15e eeuwse beelden, die in 1929 onder de kerkvloer van de Nederlands hervormde kerk van Neede werden aangetroffen.  
StatCounter - Free Web Tracker and Counter