LOSSE GEGEVENS OVER NAAMGENOTEN IN DE ARCHIEVEN VAN MUNSTER.

 

(Familieblad No. 18 – mrt 1979, blz. 476 – 479)

 

Aan de gedrukte “Quellen und Forschungen zur Geschichte der Stadt Munster”, Munster Tle. 2 (1924/’26, 3 (1927) & 8 (1937) ontleenden wij de hieronder volgende gegevens, die voor het overgrote deel nog niet verwerkt zijn:

 

           1554:    ALBERT THOM KATTE, bakker en lid van de vrijwillige brandweer der stad;

19 aug  1585:    Voogden aangesteld over de k.k. van ALBERT TOM KOTTEN;

30 aug  1585:    ALBERT TOM KOTTEN, bakker en gehuwd met een CATHRINE THO ERLER von dem Oldenberg) is borg voor een nieuwe burger;

  5 feb  1593:    ALBERT TOM KOTTEN treedt op als getuige;

           1597:    ALBERT THOM KOTTEN, bakker en lid der brandweer;

17 apr  1606:    ALBRECHT ZUM KOTTEN wordt voogd over de k.k. van Willem Turck;

27 mei 1616:    Een voogd wordt benoemd voor de k.k. van de overleden ALBERT ZUM KOTTEN, gehuwd met ene AGNES;

22 juni 1626:    ANNA KOTTMANS van Roxel, gehuwd met ALBERT VAN GREVEN, burger en pelsmaker;

  1 dec 1628:    BERNARDUS RODORFF, notarius ecclesiau curiae huwt ANNA KATEMANS, burgersdochter. Getuige is JOHAN CATEMAN, notarius;

  2 apr 1629:     ANNA ZUM KOTTEN, dochter van JOHAN ZUM KOTTEN en IRMGARD ESSINGH;

17 mrt 1608:     Meester BERNDT CATEMAN wordt voogd over ARNOLD, ANNA en WENNEMAR, k.k. van JOHAN CATEMAN, notaris van het Hofgericht uit zijn huwelijk met de overl EVA VAN BUREN;

 7 nov  1625:    BERN ZUM KOTTEN van Havixbeck, Gewaltmeister  (= roedendrager of gevangenenbewaarder) gehuwd met ELSA GELLENBECKEN en hun k.k. JOHAN, BERND en HEIDENREICH;

 7 nov  1625:    BEREND ZUM KOTTEN, zoon van Berend z. K. en ELSA GELLENBECK, van Havixbeck;3 okt. 1631: Voogden benoemd over de k.k. van de overleden BERNARDT ZUM KOTTEN, Gewaltmeister.;

10 mei 1621:    CATRINA ZUM KOTTEN van Roxel huwt met ALBRT TEN VARWICK, burger der stad;

14 apr  1636:    Voogden benoemd over de k.k. van ALBERT ZUM VARWICK en de overleden CATRINA ZUM KOTTEN;

           1633:    BERNT SEVERS en zijn vrouw CLARA ZUM KOTTEN betalen voor hun burgerrechten;

14 mei 1629:    CASPAR TON KOTTEN wordt (als inwoner) burger;

21 jun  1593:    ELSA TOM KOTTEN, van Roxel, huwt LUKEN HEINRICH, Holschenmaker  (= klompenmaker?), burger der stad;

   1636:            ELSA THOM KOTTEN,  (= ongehuwd), wordt burgeres van Munster;

13 jan  1597:    GERT CATEMAN wordt burger der stad;

  7 nov 1625:    HEIDENRYK ZUM KOTTEN, zoon van Berend z. K. en ELSA GELLENBECK van Havixbeck, wordt burger der stad Munster;

           1634:    HENRICH ZUM KOTTEN en MARIA EGGERS, zijn  gade, betalen burgerrechten;

16 sep  1588:    HERMEN TON KOTTEN is borg voor een nieuwe stadsburger;

24 nov  1589:    HERMAN TON KOTTEN, gehuwd met CATHRINA WELMEIERS van Laer worden genoemd;

18 aug  1606:    HERMEN LIPMAN van Corde huwt met de weduwe van HERMAN TON KOTTEN;

19 mei  1608:   JACOB ZUM KOTTEN, karrendrijver te Uberwasser, huwt met CLARA ZU AVERBECK (burgeres);

23 feb   1617:   JASPAR ZUM KOTTEN, burgerszoon, huwt met ANA THOM BROKE;

  7 mrt  1597:   JOHAN KATMAN, Hofgerichtsnotar en EVA VAN BUREN, dochter van de Domdechant, worden burgers van Munster;

  3 jul   1609:    JOHAN CATEMAN, notarius, wordt voogd over JOHAN CATEMAN, de zoon van de overleden steenhouwer BERNDT CATEMAN en MARGARETHA SCHELCKENDORFF;

11 dec  1615:    JOHAN CATEMAN, notarius, is borg voor het burgerschap van zijn schoonzoon BERNARD RODORF;

21 nov  1622:    JOHAN CATEMAN, meester-beeldhouwer, burgerszoon, krijgt vrijheid om naar Bielefeld te vertrekken en daselbsten sich heuslich nieder zu lassen;

 7  nov  1625:   JOHAN ZUM KOTTEN, zoon van BERND z. K. en ELSA GELLENBECK, geboren in Havixbeck;

 2  apr  1629:    IRMGARD ESSINGH, weduwe van  JOHAN ZUMM KOTTEN en hun dochter ANNA ZUM KOTTEN;

           1644:    JOHAN ZUM KOTTEN wordt burger, omdat hij met een burgeres van Munster gehuwd is;

  7 mrt  1611:   LUCAS THOM KOTTEN,  Kleinschnetzler (=houtsnijder), geboortig van Stadtlohn en gehuwd met ANNA TOM GARTHAUSZ worden burgers;

20 jul    1590:   GRETA TON KOTTEN van Amelsbergen huwt met CLAES TON CRONEN, stratenmaker;

  3 dec  1607:   MARGARETHA ZUM KOTTEN, alhier geboren, huwt de burger HERMAN BEIHOF;

12 okt   1620:   Voogden worden aangesteld over de dochter van de overleden HERMAN BEIHOF en MARGARETHA ZUM KOTTEN;

            1638:   RALF RITMAN en MARGARETHA ZUM KOTTEN, echtelieden, betalen hun burgerrechten;

16 febr  1632:   Voogden worden benoemd over de kinderen van de overleden MELCHIOR SCHWALE en MARIA ZUM KOTTEN.

 

We zien hier dus naamgenoten die deels al vroeg in Munster wonen, maar daarnaast een aantal uit Roxel en Havixbeck, op resp. 6 en 14 km ten westen van Munster gelegen. Een enkele komt uit de 8 km ten zuiden van Munster liggende plaats Amelsbergen en nog een ander uit Uberwasser, met welke naam zowel en boerenerf in het territorium van Munster zelf bedoeld kan zijn als een buurtschap onder Ostbevern ten NO van Telgte en ca. 15 km ten ONO van Munster gelegen. In die oorden moeten dus waarschijnlijk ook families met onze naam gewoond hebben of nog wonen.

Interessant is bij de Roxelse familie dat de familienaam er van 1593 tot 1626 verandert van, TON KOTTEN over ZUM KOTTEN, KOTTMANS.

Evenzo is dat bij de schoonzoon ALBERT TEN VARWICK (en 1621) te zien: in 1636 heet hij ZUM VARWICK i.p.v. TEN VARWICK.