Genealogieën Ten Cate - Ten Kate

 "Van Vroeger tot Heden" 

samengesteld door H.C.A. ten Cate

Genealogieën van de (van oorsprong doopsgezinde) familie Ten C(K)ate uit Borne

familiewapen Ten C(K)ate Borne, doopsgezindfamiliewapen Ten C(K)atefamiliewapen Ten C(K)ate

Het merendeel van de op deze pagina te openen genealogieën zijn in meer of mindere mate door anderen in het verleden onderzocht en te boek gesteld.

Te weten:
  1. G. ten Cate: Geslachtslijst van den Frieschen tak der familie Ten Cate, z. pl. - 1896;
  2. A.A. Vorsterman van Oyen: Stam en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familiën,Groningen -  1885-1890, 3 dln., w.o. Ten Cate;
  3. K. van Dijken-ten Cate: Genealogie van het geslacht ten Cate - ten Kate van 1698-1974, z.p. - z.d.;
  4. A. Benthem Gz.: Geschiedenis van Enschede en zijne naaste omgeving, 2e verm. druk, Enschede, 1e druk 1895; 2e druk 1920. Bevat aan het slot de genealogieën van 32 Enschedese geslachten in alfabetische volgorde w.o. Ten Cate.
De volgende handschrift genealogieën van de (van oorsprong doopsgezinde) familie
Ten C(K)ate uit Borne werden in de jaren tachtig en begin negentig door de stichting " Genealogie ten Cate / Ten Kate"  te Hengelo (OV) uitgebracht:
De hieronder genoemde genealogieën heb ik in de loop der jaren  gedigitaliseerd, bijgewerkt en waar nodig gecorrigeerd.
C.L. ten Cate: Genealogie van de Friese takken der (van oorsprong doopsgezinde) familie 
Ten C(K)ate uit Borne,  Utrecht - 1985 [w.o. ook de families Ten Cate Fennema, Ten Cate Van Gonggrijp en Ten Cate Van Dalen]:
Friese takken Ten C(K)ate
C.L. ten Cate: De (van oorsprong doopsgezinde) familie Ten C(K)ate uit Borne, Utrecht - 1986:
Stam Borne Ten Cate

W.E.M. & C.L. ten Cate: Genealogie van de goors/hengelose tak der (van oorsprong doopsgezinde) familie Ten Cate uit Borne (ook Blaupot Ten Cate), Utrecht - 1988:
Goor/Hengelose tak Ten Cate

C.L. ten Cate: Genealogie van de groningse takken der (van oorsprong doopsgezinde) familie Ten C(K)ate uit Borne, Utrecht - 1988, [w.o. ook de familie Ten Cate Vissering]:
Groninger takken Ten C(K)ate

W.E.M. ten Cate: De Almelose tak van de (van oorsprong doopsgezinde) familie Ten Cate uit Borne, Maasland - 1991. [w.o ook de families Ten Cate Coster, Naudin Ten Cate, Doedes Breuning Ten Cate, Udink Ten Cate, Hänisch Ten Cate en Ten Cate De Vries]:
Almelose tak Ten Cate

Genealogie Theunis ten Cate (Almelo):
Theunis ten Cate uit Almelo is mijn stamvader. Ondanks vele naspeuringen is het tot dusverre niet gelukt de ouders van Theunis ten Cate te achterhalen. Alhoewel hij doopsgezind was, is toch geen aansluiting te vinden op de genealogie, gepubliceerd in: C.L. ten Cate: De (van oorsprong doopsgezinde) familie Ten C(K)ate uit Borne, Utrecht - 1986). [Stam Borne]:

GenealogieTheunis ten Cate

Tak Leutscher - Ten Cate:
De doopsgezinde, van Zwitserse afkomst zijnde landbouwer Jan Davidsz Leutscher uit Bedum zoon van David Roelfsz Leutscher en Fennigje Jansdr ten Cate (Zie: Genealogie van de Groningse takken der (van oorsprong doopsgezinde) familie ten C(K)ate uit Borne van C.L. ten Cate, Utrecht 1988, VI-7,2, blz 41) (weblink: Takken in Groningen, prsnr. 3846) trouwt op 07-05-1797 met Martje Teunisdr ten Cate (Zie: Idem, VII-6,4, blz 108) (weblink: Takken in Groningen, prsnr. 3898). Uit een eerder huw. met Susanna Roelofs heeft hij een zoon David Leutscher, geb. Groningen 01-11-1791. Deze laatste neemt in 1813 de familienaam ten Cate aan. Zie: Genealogie van de Groningse takken der (van oorsprong doopsgezinde) familie ten C(K)ate van Borne, van C.L. ten Cate, Utrecht 1988, blz 181-183. (Takken in Groningen):

Tak Leutscher - Ten Cate

Idem verschenen er ook enkele biografieën:
  1. C.L. ten Cate: Hendrik Hendriksz. ten Cate (1617-1673), (Een 'koopman - avonturier' uit Borne) en zijn kinderen, Utrecht - 1986; 
  2. C.L. ten Cate: De in Deventer geboren, maar te Amsterdam overleden vier zonen van Lambert Hendriksz. ten Cate uit Borne, Utrecht - 1986;
  3. C.L. ten Cate: Lambert ten Kate Hermansz. (1674-1731) taalgeleerde en konst-minnaar, Utrecht - 1987.
Niet in boekvorm verschenen genealogieën:

Tak Enschede:
Van de Enschedese tak van de (van oorsprong doopsgezinde) familie Ten Cate (w.o. ook de families Ten Cate Hoedemaker, Ten Cate Brouwer, Houwink Ten Cate, de Oost-Indische tak Ten Cate en Helvetius Van Riemsdijk Ten Cate, en de Brazilaanse tak Ten Cate, Ten Caten, Ten Gaden, Ten Kathen etc.) is er, behalve de beknopte geslachtslijst in het voornoemde boek van A. Benthem Gz., tot op heden geen handschrift gepubliceerd.
Wel verscheen er van de Enschedese tak fragmentarisch het e.e.a. in het voormalige familieblad Ten Cate - Ten Cate, "Van Vroeger tot Heden" ( 1976-1980).
In de loop van vele jaren  heb ik van de Enschedese familie Ten Cate veel kunnen opsporen. Het onderzoek is echter nog niet afgerond:

Enschedese tak Ten Cate

Tak Amsterdam:
De opgevoerde Amsterdamse tak van de (van oorsprong doopsgezinde) familie Ten Kate uit Borne werd uitgezocht door Flip ten Cate met aanvullingen van ondergetekende. Ook dit onderzoek is nog niet afgerond:

Amsterdamse tak Ten Kate

Tak Te Kaat:
In het GA Amsterdam vond ik in de BS en het Bev. Reg. leden van een familie Te Kaat die in vrouwelijke lijn gekoppeld kon worden aan de genealogie gepubliceerd in: C.L. ten Cate, Genealogie van de groningse takken der (van oorsprong doopsgezinde) familie Ten C(K)ate uit Borne. [Groninger takken]:

Groninger tak Te Kaat

Tak Zutphen:
In de archieven te Deventer, Zutphen en Rotterdam, ontdekte ik bij mijn speurtochten nog enkele familieleden, die ik niet helemaal bewijsbaar kon koppelen aan de genealogie, gepubliceerd in: (C.L. ten Cate: De (van oorsprong doopsgezinde) familie Ten C(K)ate uit Borne, Utrecht - 1986). [Stam Borne]:

Zutphense tak Ten Cate

               >back<                   > up<