VOLKSTELLING NEDERLAND 1947, PROVINCIE FRIESLAND

 

    Bron: Repertorium Nederlandse Familienamen

    

Aantallen personen per gemeente met de volgende familienamen:             

 

Ten Caat

Ten Cate

Ten Kate

Helvetius van Riemsdijk ten Cate

Baarderadeel

 

1

 

 

Barradeel

 

 

 

 

Bolsward

 

5

 

 

Dantumadeel

 

2

 

 

Dokkum          

 

1

1

 

Ferwerderadeel

 

 

4

 

Gaasterland

 

 

1

 

Harlingen 

 

1

 

 

Haskerland      

 

 

1

 

Heerenveen

 

7

 

 

Hindeloopen

 

 

5

 

Het Bildt

 

 

1

 

Idaarderadeel

 

 

2

 

Leeuwarden

 

 

5

 

Menaldumadeel

 

 

7

 

Ooststellingwerf

 

1

 

 

Opsterland

 

3

 

 

Smallingerland

 

1

 

 

Sneek

 

23

2

 

Tietjerksteradeel

 

 

1

 

Utingeradeel

 

1

 

 

Wonseradeel

 

1

 

 

Wymbritseradeel

 

1

 

 

 IJlst

 

 

10

 

Totaal

 

63

43

 

?

 

 

 

1

 

 

 

 

Nog te corrigeren