Welkom

Wijhe is een prachtig oud dorp, bekend sinds het jaar 960. In 1960 is uitbundig het 1000-jarig bestaan gevierd. In 2010 bestond Wijhe 1050 jaar.


W.25 Groen dorp vanuit luchtballon

De buurschappen van Wijhe zijn zo mogelijk nog ouder. Tongeren bijvoorbeeld werd al genoemd in het jaar 956.

Al met al voldoende reden om via onze vereniging de historie in te duiken. Dat doen wij in verschillende werkgroepen.

De vereniging telt meer dan 500 leden en heeft haar onderkomen in de Oudheidkamer IJsselstreek, Kerkstraat 34, Wijhe.

U bent welkom in onderstaand gebouw.

Openingstijden en andere nuttige informatie over onze vereniging vindt u op deze website.

 

IMG_3170

 

 NIEUWS

Boek Nicolaaskerk Wijhe

Op vrijdag 3 oktober 2014 wordt in de Nicolaaskerk te Wijhe een boek gepresenteerd over de geschiedenis van die kerk.  De aanleiding tot dit boek is de restauratie van het Quelhorst-Naber orgel uit 1821. Dit orgel is een geschenk van Johan Lubbert Umbgrove, een rijke Wijhenaar die fortuin heeft gemaakt in Nederlands Indië en woonde op het buitengoed Wengelvelde. Een kleinzoon van deze Johan Lubbert was als door een wonder ontsnapt aan een massale moordpartij onder de Hollanders door inheemse bewoners op het eiland Saparoea. Opa was zo dankbaar dat zijn kleinzoon het leven heeft behouden, dat hij de kerk in zijn dorp een orgel ten geschenke heeft gegeven.

Zie hieronder de uitsnede uit de notulen van de kerkelijke commissie van 8 mei 1820.

Hervormd Wijhe, uitsnede notulen GKC 8 mei 1820

Voor verdere bijzonderheden over de kerk, het orgel en het verhaal van de schenking verwijzen we u graag naar het boek. Let op de aankondigingen in de plaatselijke media. Ook op onze website zult u nader geïnformeerd worden over het boek.

 

Het orgel omstreeks 1950.
Het orgel omstreeks 1950.
Het orgel omstreeks 1989.
Het orgel omstreeks 1989.

 Hoe het orgel gerestaureerd is en welke kleur het nu heeft, kunt u zien wanneer het boek wordt gekocht en open is geslagen.