Genealogie van de familie Burgman uit Amersfoort
Cornelia Burgman
in
Parenteel van Hendrik Burgman.

Cornelia Burgman,
ged. Rooms Katholiek te Amersfoort [ut] op 2 apr 1723 (getuige: Anna Burgman).

otr. te Amersfoort [ut] op 25 jan 1743,
kerk.huw. (Rooms Katholiek) te Amersfoort [ut] op 8 feb 1743
met

Huijbert van Esch, zn. van Martinus van Esch en Niesje Bonsel,
geb. circa 1720,
ned.ger.


Cornelius Burgman
in
Parenteel van Hendrik Burgman.

Cornelius Burgman,
ged. Rooms Katholiek te Amersfoort [ut] op 13 jul 1724 (getuige: Magdalena van Hooghelandt).


Maria Burgman
in
Parenteel van Hendrik Burgman.

Maria Burgman,
ged. Rooms Katholiek te Amersfoort [ut] op 21 jun 1725 (getuige: Arnolda Cornelisse).


Cornelius Burgman
in
Parenteel van Hendrik Burgman.

Cornelius Burgman,
ged. Rooms Katholiek te Amersfoort [ut] op 19 jan 1728 (getuigen: Bartholomeus en Maria van Gaerdere).


Lamberta Burgman
in
Parenteel van Hendrik Burgman.

Lamberta (Bartha) Burgman,
ged. Rooms Katholiek te Amersfoort [ut] op 8 sep 1729 (getuige: Arnolda van Kerkhove).


Hendricus Burgman
in
Parenteel van Hendrik Burgman.

Hendricus Burgman,
ged. Rooms Katholiek te Amersfoort [ut] op 6 jan 1731 (getuige: Maria Van Gardere).


Hendricus Burgman
in
Parenteel van Hendrik Burgman.

Hendricus Burgman,
ged. Rooms Katholiek te Amersfoort [ut] op 16 feb 1732 (getuige: Cornelia van de Koeijdijck).


Bartholomeus Burgman
in
Parenteel van Hendrik Burgman.

Bartholomeus Burgman,
ged. Rooms Katholiek te Amersfoort [ut] op 6 dec 1733 (getuige: Cornelia van de Koedijck).


Hendricus Burgman
in
Parenteel van Hendrik Burgman.

Hendricus Burgman,
ged. Rooms Katholiek te Amersfoort [ut] op 7 feb 1735 (getuige: Cornelia van de Koedijck),
ovl. voor 1740.


Anna Burgman
in
Parenteel van Hendrik Burgman.

Anna Burgman,
ged. Rooms Katholiek te Amersfoort [ut] op 4 nov 1736 (getuige: Anna Burghman).


Elisabeth Burgman
in
Parenteel van Hendrik Burgman.

Elisabeth Burgman,
ged. Rooms Katholiek te Amersfoort [ut] op 13 aug 1738 (getuige: Willemina Jans).


Hendrik Burgman
Parenteel van Hendrik Burgman.

Hendrik Burgman,
geb. circa 1670.

tr. circa 1690
met

N.N.,
geb. circa 1670.

Uit dit huwelijk één zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik*1700  †1743  4312 


N.N.
N.N.,
geb. circa 1670.

tr. circa 1690
met

Hendrik Burgman,
geb. circa 1670.

Uit dit huwelijk één zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik*1700  †1743  4312 


Cornelis van Garderen
in
Parenteel van Hendrik Burgman.

Cornelis Cornelisz. van Garderen (van Gardere, van Gerdere, van Gaerdere),
geb. circa 1670.

tr. circa 1690
met

Lamberta Macarti, dr. van Laurens Macarti en N.N.,
geb. circa 1670.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna*1699 Amersfoort [ut] †1766  6712 
Ida*1700 Amersfoort [ut]    
Aartje*1701 Amersfoort [ut] †1728  27
Bartholomeus*1703 Amersfoort [ut]    
Laurentius*1705 Amersfoort [ut]    
Maria*1707 Amersfoort [ut]    
Maria*1716 Amersfoort [ut]    


Lamberta Macarti
in
Parenteel van Hendrik Burgman.

Lamberta Macarti,
geb. circa 1670.

tr. circa 1690
met

Cornelis Cornelisz. van Garderen (van Gardere, van Gerdere, van Gaerdere),
geb. circa 1670.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna*1699 Amersfoort [ut] †1766  6712 
Ida*1700 Amersfoort [ut]    
Aartje*1701 Amersfoort [ut] †1728  27
Bartholomeus*1703 Amersfoort [ut]    
Laurentius*1705 Amersfoort [ut]    
Maria*1707 Amersfoort [ut]    
Maria*1716 Amersfoort [ut]    


Antoni de Bruijn
in
Parenteel van Hendrik Burgman.

Antoni de Bruijn,
geb. circa 1700.

tr. circa 1725
met

Francisca Bouwman (Bouwmans),
geb. circa 1700.

Uit dit huwelijk één dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna*1732 Amersfoort [ut] †1779  47


Francisca Bouwman
in
Parenteel van Hendrik Burgman.

Francisca Bouwman (Bouwmans),
geb. circa 1700.

tr. circa 1725
met

Antoni de Bruijn,
geb. circa 1700.

Uit dit huwelijk één dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna*1732 Amersfoort [ut] †1779  47


Geertruij Burgman
in
Parenteel van Hendrik Burgman.

Geertruij (Truitje) Burgman,
ged. Rooms Katholiek te Amersfoort [ut] op 16 mrt 1767 (getuige: Geertruij van Dijck),
water- en vuurverkoopster,
ovl. te Amersfoort [ut] op 24 dec 1848 (akte nr. 353).

Opmerkingen Geertruij (Truitje) Burgman.
Archief Eemland: Not. Arch.: Recordnr 7294.
Naam Burgman, Geertruida, wed. van Sluimer, Adrianus (water- en.
vuurverkoopster); Mulder, Christina, wed. van Van Schenkbergen, Michiel;.
Schep, Aartje, wed. van Bode, Thomas, allen mede-deelhebbers in de bombazijn werkers bazen dooden bus en wonend Amersfoort.
Omschrijving Perceel land aan de Hoogenweg, toebehoorende aan het Gilde vanouds, thans aan de gezamentlijke rechthebbenden der gemelde bus.
Akten Volmacht tot verkoop: 26-11-1846 Js. de Louter AT 055j005 rep 702 (akte ontbreekt; gegevens zijn uit de index overgenomen).
(N.B. rep. 702 is gebonden bij rep 711).
Opmerkingen Gemachtigde om te verkopen is: Jan Heuveling, winkelier wonend Amersfoort.
Idem Recordnr 7302:.
Naam zie onder opmerkingen.
Omschrijving 1. huizinge, ingerigt tot bakkerij, met erve grond en tuin, aan de Langegracht, belend aan dhr. Meese en aan wed. Hoolhorst, kad. E 388. Koper: Ede Ahlrichs t.b.v. zijn huisvrouw Anthonia Bolland (reeds eigenaresse van helft perceel);.
2. huizinge, erve en grond in de Kreupelstraat, belend aan dhr. Jacobus v.d. Gunste en Richardus Poort, kad. E 1420. Koper: Jan Elbertsen voor Jacobus van de Gumster, meesterschilder wonend Amersfoort;.
3. huizinge, erve en grond aan de Kampstraat, wijk Camp 209, belend erven Natter en dhr. Hendrik Okhuyzen, kad. E 1295. Koper: Dirk Boks (gebruiker);.
4. perceel best bouwland vanouds genaamd Het Weversmorgen, gelegen buiten de Kamppoort tussen Hoogen- en Lagenweg, kad. A 560. Koper: Nicolaas Wolfswinkel, landbouwer onder Amersfoort wonend.
Akten Verkoop: 12-12-1846 Js. de Louter AT 055j005 rep 711.
Opmerkingen Openbare verkoop in het logement De Zwaan, bewoond door Bart van den Broek. Verschenen:.
1. Ede Ahlrichs, schoenmaker, wonend Amersfoort, als gemagtigde zijner huisvrouw Anthonia Bolland;.
2. Gerrit Kraaikamp, kledermaker wonend Amersfoort, als gemagtigde van Hendrika Kraaikamp, weduwe van Gijsbertus Bolland, dienstbaar wonend te Loosdrecht, als moeder en voogdesse over minderjarige Abraham, Leendert en Gijsberta Diderica Bolland (kinderen van Gijsbertus Bolland);.
3. Pieter van Binnendijk, kaaskooper wonend Amersfoort, in eigen naam en als gemagtigde van Maria van Binnendijk, huisvrouw van Martinus Kok, kleermaker te Amersfoort; Frederica van Binnendijk, huisvrouw van Jacobus Schrijver, smit mede aldaar wonend en Gerritje Binnendijk, gehuwd met Jan van Lummel, schilder, wonend onder Baarn; Anna van Binnendijk, huisvrouw van Jacobus van Berkel, koetsier wonend te Leyden;.
4. Gerrit van Binnendijk, koopman wonend Amersfoort;.
5. Everardus van Hensbergen, fabrikant wonend Amersfoort;.
6, Jan Heuveling, winkelier wonend Amersfoort, in eigen als ook als gemagtigde van genoemde personen als deelhebbers uit de Bombazijnwerkers Bazen dooden bus, als van:.
Jacob Cruyf, schilder; Dirk Taats, rentenier; Rijk van Esveld, koster; Rijk Cruyff, meester schilder; Dirk Hackers, slijter in sterke dranken; Rijk van Bennekom, meester schilder; Gerardus Jekel, winkelier; Wouter van Weyland, bakker; Adrianus van Sandbrink, fabrikeur; Hermanus van Helmerhorst, rijksschatter; Elbertus Cruyff, ontvanger van het brand- en lantaarngeld; Willem Holst, fabrikeur; Willem Boon, fabrikeur; Gerrit Hubers Wouterszoon, havenmeester; Maria Pestorius, weduwe Anthonie Smal, bakster; Adriana Cornelia Werncke, weduwe Jan van Burgsteder, winkelierster; Maria Pypers, weduwe van Barend van Sandbrink, slijterse in sterke dranken; Jannetje Geelkerken, weduwe Gijsbertus Snyders; Geertruida Huurdeman, weduwe van Willebrordus Brizee, Hendrina ten Brink, weduwe van Jan van Nimwegen; Elisabeth van Sandbrink, weduwe Jan Augustinus, allen wonend Amersfoort. (Volmagt: 20-11-1846);.
en Geertruida Burgman, weduwe Adrianus Sluimer, water- en.
vuurverkoopster; Chrtistina Mulder, weduwe Michiel Schenkbergen; Aartje Schep, weduwe Thomas Bode, allen wonend Amersfoort (volmagt 26-11-1846).
Idem Recordnr 9042:.
Naam Burgman, Johanna; Burgman, Hendrik (wever); Burgman, Alijda (naaister); Burgman, Adrianus (wever) (allen wonend Amersfoort) verkopers,.
Henkens, Godefridus (koopman te Amersfoort) koper.
Omschrijving Huizinge, erve en grond in de Scherpbierstraat, wijk Breul nr. 249, kad. E 1861, belend aan beide zijden de koper. Zolder en kelder behoren reeds aan de koper.
(verkregen bij versterf als enige erfgenamen van de onlangs overleden Geertruida Burgman, die daarvoor de eigendom verkregen had, met haar vooroverleden echtgenoot Adrianus Sluimer, bij koop: 03-08-1820 not. Js. Schijvliet, en als enige erfgename van haar man (testament: 29-03-1828 not. Schijvliet.).
Akten Verkoop: 11-01-1849 Js. de Louter AT 055j010 rep 1212.
Idem:.
Recordnr 7475.
Naam Zie onder Opmerkingen.
De Comparanten, benevens de huisvrouwen der eerste twaalf comparanten tezamen zijn de eenige deelgeregtigden in de Bombazijnwerkers Bazen - doodenbus binnen deze stad, allen wonende te Amersfoort.
Omschrijving Gemeenschap eigendom beëindigen.
Bestaande uit:.
Perceel bouwland Het Weversmorgen, tussen de Lagen- en Hoogenweg, kad. A 560;.
huur voor jaar, voor dit land;.
opbrengst van een certificaat Nationale 2½% rentenschuld;.
opbrangst van een weefgetouw, brandemmers en een kist;.
kontanten; minus kosten etc.
Akten Scheidingsacte: 21-01-1847 Js. de Louter AT 055j006 rep 729.
Opmerkingen Comparanten:.
1. Rijk Cruyff, meesterschilder.
2. Dirk Hubers, slijter in sterke dranken.
3. Rijk van Bennekom, meester schilder.
4. Gerardus Jekel, winkelier.
5. Wouter van Wijland, bakker.
6. Everardus van Hensbergen, fabrikeur.
7. Hermanus van Helmerhorst, rijksschatter.
8. Elbertus Cruyff, ontvanger van het brandgeld.
9. Willem Holst, fabrikeur.
10. Abraham Hijman Schaap, winkelier.
11. Willem Boon, fabrikeur.
12. Gerrit Hubers Wouterszoon, havenmeester.
13. Jacob Cruyf, schilder.
14. Dirk Taats, rentenier.
15. Jan Heuveling, kaaskooper.
16. Rijk van Esveld, koster.
17. Adrianus van Sandbrink, fabrikeur.
18. Maria Pestorius, weduwe Anthonie Smal, bakster.
19. Adriana Cornelia Werneke, weduwe Jan van Burgstede, winkelierster 20. Maria Pijpers, weduwe van Barend van Sandbrink, slijterse in sterke dranken 21. Jannetje Geelkerken, weduwe Gijsbertens Snijders.
22. Geertruida Huurdeman, weduwe Willebrordus Brizee.
23. Hendrina ten Brink, weduwe van Jan van Nimwegen.
24. Elisabeth van Sandbrink, weduwe van Jan Augustinus.
25. Geertruida Burgman, weduwe van Adrianus Sluimer, water- en vuurverkoopster.
26. Christina Mulder, weduwe Michiel van Schenkbergen.
27. Aartje Schep, weduwe van Thomas Bode.
Comparanten benevens de huisvrouwen der eerste twaalf comparanten tezamen zijn de eenige deelgerechtigden in de Bombazijnwerkers Bazen-doodenbus binnen deze stad. Allen wonende te Amersfoort.
Idem:.
Recordnr 7302.
Naam zie onder opmerkingen.
Omschrijving.
1. huizinge, ingerigt tot bakkerij, met erve grond en tuin, aan de Langegracht, belend aan dhr. Meese en aan wed. Hoolhorst, kad. E 388. Koper: Ede Ahlrichs t.b.v. zijn huisvrouw Anthonia Bolland (reeds eigenaresse van helft perceel);.
2. huizinge, erve en grond in de Kreupelstraat, belend aan dhr. Jacobus v.d. Gunste en Richardus Poort, kad. E 1420. Koper: Jan Elbertsen voor Jacobus van de Gumster, meesterschilder wonend Amersfoort;.
3. huizinge, erve en grond aan de Kampstraat, wijk Camp 209, belend erven Natter en dhr. Hendrik Okhuyzen, kad. E 1295. Koper: Dirk Boks (gebruiker);.
4. perceel best bouwland vanouds genaamd Het Weversmorgen, gelegen buiten de Kamppoort tussen Hoogen- en Lagenweg, kad. A 560. Koper: Nicolaas Wolfswinkel, landbouwer onder Amersfoort wonend.
Akten Verkoop: 12-12-1846 Js. de Louter AT 055j005 rep 711.
Opmerkingen Openbare verkoop in het logement De Zwaan, bewoond door Bart van den Broek. Verschenen:.
1. Ede Ahlrichs, schoenmmaker, wonend Amersfoort, als gemagtigde zijner huisvrouw Anthonia Bolland;.
2. Gerrit Kraaikamp, kledermaker wonend Amersfoort, als gemagtigde van Hendrika Kraaikamp, weduwe van Gijsbertus Bolland, dienstbaar wonend te Loosdrecht, als moeder en voogdesse over minderjarige Abraham, Leendert en Gijsberta Diderica Bolland (kinderen van Gijsbertus Bolland);.
3. Pieter van Binnendijk, kaaskooper wonend Amersfoort, in eigen naam en als gemagtigde van Maria van Binnendijk, huisvrouw van Martinus Kok, kleermaker te Amersfoort; Frederica van Binnendijk, huisvrouw van Jacobus Schrijver, smit mede aldaar wonend en Gerritje Binnendijk, gehuwd met Jan van Lummel, schilder, wonend onder Baarn; Anna van Binnendijk, huisvrouw van Jacobus van Berkel, koetsier wonend te Leyden;.
4. Gerrit van Binnendijk, koopman wonend Amersfoort;.
5. Everardus van Hensbergen, fabrikant wonend Amersfoort;.
6, Jan Heuveling, winkelier wonend Amersfoort, in eigen als ook als gemagtigde van genoemde personen als deelhebbers uit de Bombazijnwerkers Bazen dooden bus, als van:.
Jacob Cruyf, schilder; Dirk Taats, rentenier; Rijk van Esveld, koster; Rijk Cruyff, meester schilder; Dirk Hackers, slijter in sterke dranken; Rijk van Bennekom, meester schilder; Gerardus Jekel, winkelier; Wouter van Weyland, bakker; Adrianus van Sandbrink, fabrikeur; Hermanus van Helmerhorst, rijksschatter; Elbertus Cruyff, ontvanger van het brand- en lantaarngeld; Willem Holst, fabrikeur; Willem Boon, fabrikeur; Gerrit Hubers Wouterszoon, havenmeester; Maria Pestorius, weduwe Anthonie Smal, bakster; Adriana Cornelia Werncke, weduwe Jan van Burgsteder, winkelierster; Maria Pypers, weduwe van Barend van Sandbrink, slijterse in sterke dranken; Jannetje Geelkerken, weduwe Gijsbertus Snyders; Geertruida Huurdeman, weduwe van Willebrordus Brizee, Hendrina ten Brink, weduwe van Jan van Nimwegen; Elisabeth van Sandbrink, weduwe Jan Augustinus, allen wonend Amersfoort. (Volmagt: 20-11-1846);.
en Geertruida Burgman, weduwe Adrianus Sluimer, water- en vuurverkoopster;.
Chrtistina Mulder, weduwe Michiel Schenkbergen; Aartje Schep, weduwe Thomas Bode, allen wonend Amersfoort (volmagt 26-11-1846).

otr. te Amersfoort [ut] op 9 okt 1807 GA Amersfoort DTB Gerecht 45f pag 185: 1e gebod 9 Oct. 1807, Geertruij Burgman , me. j.d. ouderloos van Amersfoort en Adrianus Sluijmer, geasst. met zijn vader Dirk Sluijmer mi. j.m. te Amersfoort
met

Adrianus Sluimer, zn. van Dirk Sluimer en Johanna Mulder,
geb. te Amersfoort [ut] in 1789,
ovl. te Amersfoort [ut] op 19 jul 1832 (akte nr. 253).

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna~1808 Amersfoort [ut] †1827 Amersfoort [ut] 18
Hendrik~1810 Amersfoort [ut] †1813 Amersfoort [ut] 2


Pieter Burgman
in
Parenteel van Hendrik Burgman.

Pieter (Peter, Petrus) Burgman,
ged. Rooms Katholiek te Amersfoort [ut] op 16 sep 1771 (getuige: Geertruij van Dijk wede de Bruijn),
ovl. te Amersfoort [ut] op 17 jan 1847 (akte nr. 13).

otr. te Amersfoort [ut] op 1 jul 1808 GA Amersfoort DTB Gerecht 45f pag 202: Pieter Burgman me. j.m. ouderloos van Amersfoort en Anna Maria Snijder wede van Christiaan Kemper van Amersfoort
met

Anna Maria (Maria, Anna Mie) Snijders, dr. van Willem Snijders en Alijda Blom,
ged. Rooms Katholiek te Amersfoort [ut] RKK OLV Hemelvaart (ook genoemd Kromme Elleboog) op 18 dec 1774 Baptizata est Anna Maria filia illegitima Wilhelmi snijders et Alijde Dirckx, suscpit Maria Albers 18Dbris 1774 (getuige: Maria Albers),
ovl. te Amersfoort [ut] op 8 dec 1849 (akte nr. 509),
tr. (1) voor 1805
met Christiaan Kemper,
geb. circa 1770,
ovl. voor 1809. Uit dit huwelijk één dochter.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannetje~1809  †1887 Amersfoort [ut] 78
Hendrik~1810 Amersfoort [ut] †1887 Amersfoort [ut] 76
Aleida*1813 Amersfoort [ut] †1901 Amersfoort [ut] 87
Adrianus*1816 Amersfoort [ut] †1889 Amersfoort [ut] 73


Maria Burgman
in
Parenteel van Hendrik Burgman.

Maria Burgman,
geb. te Amersfoort [ut] circa 1772 [?],
ged. Oud-Katholiek te Amersfoort [ut] op 17 apr 1780,
ovl. te Amersfoort [ut] op 22 mrt 1853 Overl. Maria Burgman ca. 81 jr. geb. en wonende alhier, wede van Johannes Gijven [sic!], dr. van Hendrikus Burgman en Johanna van Naarden beiden overl. Als de leeftijd in de overlijdensakte klopt dan is zij pas op 8-jarige leeftijd gedoopt en ruim vóór het huwelijk van haar ouder geboren. Het zal wel een vergissing zijn.

tr. te Amersfoort [ut] op 19 jul 1815 (akte nr. 43)
met

Johannes Gyben (Gijben), zn. van Nicolaas Gyben en Hendrina Lamberts,
geb. te Amersfoort [ut] circa 1756.
Johannes Gyben is eerder weduwnaar van Antje van Reiden,
ovl. te Amersfoort [ut] op 4 sep 1833 (akte nr. 179).
')}