Genealogieën Ten Cate - Ten Kate

"Van Vroeger tot Heden" 

samengesteld door H.C.A. ten Cate

Genealogieën van de familie Ten C(K)ate uit Avereest

familiewapen Avereest

Al in de jaren 1976 tot 1980 werd er veelvuldig over de familie
Ten C(K)ate uit Avereest gepubliceerd in het voormalig familieblad Ten Cate - Ten Kate, 'van vroeger tot heden', onder redactie van E.J. ten Cate en A.G. Musquetier. De gepubliceerde gegevens kwamen uit het in 1919 verschenen werk:
Het Erve en Goed Ten Kate te Avereest met zijne bewoners van de 15e eeuw tot op dezen tijd, door W. ten Kate, gem. geneesheer te Kampen - 1919;
En uit:
De gegevens van drs. F.H. Robaard te Enschede (1980).

Over de parentelen Egbert ten Cate en Willem ten Cate werd eerder gepubliceerd in:
Stamboom van het geslacht ten Kate van Avereest, samenstellers W.E. ten Kate en R.G. ten Kate, Avereest/Apeldoorn 1 juli 1990.

Belangrijke informatie betreffende de Avereester familie Ten C(K)ate  verscheen in:
Gens Nostra, jrg. XLIX, febr. 1994, nr. 2: H. Zanting, 'Spoorzoeken naar Voorvaders; Het kan ook zonder doop-, trouw- en begraafregisters...'.

Aanvullende gegevens werden verkregen uit:
Threant 8e jrg, nr. 2, juni 1997, kwartierstaat Kleine, door P. Kleine, De Maten 35, 7761 DK Schoonebeek;    * Threant, 8e jrg. (1997) - nr. 3, blz. 68, kwartierstaat Kleine (2), door P. Kleine, De Maten 35, 7761 DK Schoonebeek.
Kwrstboek IV v.d. gen. ver. Prometheus v.d Delftse TH; kwrst. Tasseron, blz. 138,143,148, opgesteld door J.A. Tasseron en F.H. van Griethuysen.

De hiervoor genoemde genealogieën zijn in de loop der jaren  gedigitaliseerd, bijgewerkt en waar nodig gecorrigeerd.

Parenteel Jan ten Cate:
De nu nog levende afstammelingen van Jan ten Cate zijn de nakomelingen van zijn kleindochter Geesjen Hendriks ten Cate, die getrouwd was met Berend Faken Booijs. Hun kinderen en ook hun nageslacht zijn zich allen Ten C(K)ate gaan noemen;
Parenteel Jan ten Cate

Parenteel Willem ten Cate:
Een deel van de nu nog levende afstammelingen van Willem ten Cate zijn de nakomelingen van zijn kleindochter Swaantien Roelofs ten Cate, die getrouwd was met Egbert Hendriks (ten Pijpere). Hun kinderen en ook hun nageslacht zijn zich allen Ten C(K)ate gaan noemen. Hun nageslacht vindt u in de parenteel Egbert ten Cate.
Het in de parenteel Willem ten Cate voorkomend nageslacht zijn de nakomelingen van zijn zoon Hilbert ten Cate getrouwd met Jantien Willems.
Parenteel Willem ten Cate

Parenteel Egbert ten Cate:
De parenteel vangt aan met de stamreeks van Hendrik ten Pijpere. Zijn achterkleinzoon Egbert Hendriks ten Pijpere trouwt met Swaantien Roelofs ten Cate en gaat zich hierna Ten Cate noemen. Hieruit een nu nog bloeiende tak te Avereest en elders.
Parenteel Egbert ten Cate

NB. Het is tot nu toe niet duidelijk geworden of Jan ten Cate en Willem ten Cate broers waren.

Tak Beulake:
Hendrik Berends ten Kate (prsnr. 68), z.v. Berend Faken Booijs en Geesjen Hendriks ten  Kate (zie: parenteel Jan ten Cate prsnr. 666) hertrouwt na het overlijden van zijn eerste vrouw Geesjen Wijbrants in 1750 te Beulake met Grietjen Jans weduwe van Harmen Lamberts in de Beulake. Omdat dit tweede huwelijk pas recentelijk gevonden werd, is besloten het nageslacht uit dit huwelijk in deze aparte tak op te voeren.
Tak Beulake

>back<                    >up<