Genealogieën Ten Cate - Ten Kate

"Van Vroeger tot Heden"

samengesteld door H.C.A. ten Cate

Genealogieën van andere families Ten C(K)ate in Groningen

Provinciewapen Groningen
Provinciewapen Groningen


Op deze pagina vindt u de toegangen naar de (fragment) genealogieën of parentelen van de families Ten C(K)ate die hun oorsprong hebben in de provincie Groningen en waarvan de verwantschap aan de drie grootste families Ten C(K)ate in Nederland niet of nog niet is aangetoond.
Familie Ten Cate - Winschoten:
Uit de genealogie van de Groningse takken der (van oorsprong doopsgezinde) familie ten C(K)ate uit Borne, van C.L. ten Cate, Utrecht 1988, Winschoter Ten Cate's blz. 190-197):
Op 24-08-1819 overlijdt te Appingedam (akte nr. 39) een Liefke ten Cate, volgens de opgaven van haar overl. akte ±1748 geboren te Nieuw-Beerta als dochter van Warmolt Jans en Anje Alles. Zij was gehuwd met de hovenier Berend Jansz Toorn 'in de Beerta'. Zij laat twee meerderjarige dochters na, waarvan één, Anje Toorn, op 17-12-1840 te Appingedam overlijdt als geboren te Beerta, 56 jr oud. Daarnaast overlijdt te Winschoten op 13-05-1803 een zekere Uneko Eeltjes, oud 53 jr en gehuwd met Aaltje Warmolts, dr van Warmolt Jans en Anje Alles uit De Meden en overleden te Winschoten op 07-09-1804. Deze Uneko Eeltjes en Liefke ten Cate waren dus zwager en schoonzuster van elkaar. Hoe de laatste aan haar familienaam ten Cate gekomen is, was op geen enkele wijze te achterhalen tot op heden.
Uit het huwelijk van Uneko Eeltjes met zijn vrouw, die misschien óók wel ten Cate heette (?), werden vier kinderen geboren, t.w. Diewer, Eltjo, Anje en Warmolt. Deze laatste, geboren te Winschoten op 02-02-1780, gaat zich dan ook ten Cate noemen. Het was niet mogelijk deze ten Cate's onder te brengen in de Bornse doopsgezinde familie. Het is mogelijk , dat zij uit Hoogeveen of Avereest afkomstig zijn. De naam Warmolt zou daar op kunnen wijzen (?).

NB. In het voorgaande voorwoord en in de voornoemde genealogie wordt de familienaam van alle Winschoter Ten C(K)ate's geschreven met een 'C'. Dit is niet correct. In de overlijdensakten van Liefke en Warmolt wordt de familienaam geschreven met een 'K'. Ook heden ten dage is dit voor een aantal leden van deze familie de officiële familienaam, geschreven dus met een 'K'.
Ten C(K)ate - Winschoten

Familie Ten Kate - Finsterwolde:
Uit de genealogie van de Groningse takken der (van oorsprong doopsgezinde) familie ten C(K)ate uit Borne, van C.L. ten Cate, Utrecht 1988, Ten Kate's van Finsterwolde blz. 184-189):
Een landbouwer Eltjo Eildertsz, de eerste keer gehuwd met een Hilje Jans en een tweede keer gehuwd (Finsterwolde 03-10-1776) met Geertje Karsiens, krijgt in totaal elf kinderen. Op twee na nemen deze allen rond 1812 de familienaam Eilders aan. Het achtste kind neemt echter de familienaam Trampel aan en om nog onverklaarbare redenen noemt het op één na laatst geboren kind (Karsijn Eltjosz) zich ten Kate. Zij waren Nederlands Hervormd.
Ten Kate - Finsterwolde

>back<                    >up<