inhoud
De voorouders en nakomelingen van Hendrik Poppen en Maartje Soors


Wieringen circa 1850
Bron: Grote Historische Provincie Atlas 1:25.000 Noord-Holland 1849-1859
Wolters-Noordhoff Atlasprodukties, Groningen 1992


Wanneer Hendrik Poppen op Wieringen aankomt is niet bekend. Hij is afkomstig van Berge bij Osnabrück, geboren volgens het reg. civ. aldaar op 23 sept. 1763, Hij trouwt Wieringen voor de Rooms-Katholieke kerk op 1 juni 1788 met Maartje Soors. Hun nakomelingen zijn niet talrijk. Na een paar generaties verspreiden enkelen zich over Noord-Holland richting Medemblik, Heerhugowaard, Heemstede, Zaandam en Amsterdam. Heden ten dage komt de familienaam Poppen op Wieringen niet meer voor. Van de familie Poopen zijn nog maar enkele mannelijke nakomelingen in leven, waarvan ik (nog) niet weet of zij ook nageslacht hebben gekregen.

n.a.v. Mijn bezoek aan de 14e Duitslanddag op 13 februari 2016 in het verenigingscentrum van de NGV te Weesp, kreeg ik van Jürgen Hausfeld, lid van het Osnabrücker Arbeitskreis für Familienforschung alle informatie over wat hij van de familie Poppe(n) in Berge wist. Daarbij werd de aansluiting van Hendrik Poppen met zijn voorouders gevonden, die ik inmiddels heb toegevoegd. De eerste generaties dienen wel met enige reserve bekeken te worden.

Niet aan deze genealogie te koppelen is Hendrik Johannes Poppen, geboren Berge in Münsterland circa 1751, overleden De Rijp 20 mei 1828, die op 5 mei 1782 te Edam RK trouwt met Margaretha (Grietje) Commelter, gedoopt RK Edam 16 september 1758, overleden De Rijp 4 juni 1842. Hendrik Johannes Poppen is volgens zijn overijdensakte de zoon van Dirk Poppen, zijn moeders naam onbekend. In 1814 woonden zij in de Rechtestraat huis nr. 230, De Rijp. Er zijn geen nakomelingen van dit echtpaar gevonden.

Informatie over het voormalige eiland Wieringen is te vinden op:


Beeldbank Historische Vereniging Wieringen

F. Allan - Het Eiland Wieringen en zijne bewonersParenteel:
Parenteel van Vater Poppe.

Overzicht objecten en gebeurtenissen