Bronnen Bronnen
Bronnen

KRAroemele93

Het Centrum, rubr. Onderwijs en Wetenschappen (tijdschriftartikel)
datum: 12 mrt 1917
jrg.: 33
nr.: 04
Utrecht, examen nuttige handwerken, geslaagd, o.a. M.C.E. Roemelé te Amsterdam
hierin
12 mrt 1917 Margaretha Catharina Elisabeth Roemelé (*1896-†1969) als deelnemer
Dossier:

KRAroemele89

Het Centrum, Kerkelijke Zaken (tijdschriftartikel)
datum: 23 sep 1911
jrg.: 28
nr.: 03
Het Centrum, Kerkelijke Mededelingen, wijding tot de mindere orden van Mill Hill in de kapel van het St. Jozef's-College te Mill Hill, w.o. H. Roemelé, Amsterdam.
hierin
23 sep 1911 Hendrik Jan Roemelé (*1886-†1985) als betrokkene
Dossier:

BOroem2

Das Heimatbuch Grombach (boek)
Plaats: Grombach [bw, Duitsland]
Uitgegeven: 2010
Titel: Grunbach uff dem Creichgöw
Schrijver: Dr. Arnold Scheuerbrandt u.a.
Uitgever: Stadt Bad Rappenau
Afmetingen: 718 blz.
Nach jahrelangen, intensiven Arbeiten ist es endlich verfügbar: Das Heimatbuch von Grombach
hierin
2010 Johann Martin Römmele (*1695-)
Dossier:

BV-140

Gezinskaart Peter Christian Carstensen (Bevolkingsregister Amsterdam 1874-1893)
Archief: GA Amsterdam
Deel/Blad: 308/11
Straat: Marnixstraat
Buurtring: 5
Buurt: QQ
Nr.: 3
Achterkant (J/N): Ja
hierin
Peter Christian Carstensen ONz (*1851-†1939)
Dossier: