inhoud
Stamvader Johann Martin Römmele Schmied und Gerichtsverwalter te Grombach

Het stadje Grombach en omgeving met vlnr.. het Waterslot, Evangelische kerk. Bron website Grombach

De historische ontwikkeling van Grombach:
Hier volgt slechts een kort uittreksel van de geschiedenis. Bent u geïnteresseerd in de details, dan moet u het ”Heimatbuch” van Grombach kopen: Grunbach uff de Creichgöw.
856 - Eerste korte vermelding als villa Gruonbahc. De naam betekent groene (Althochdeutsch: gruoni) beek of bos (bahc kan beide betekenen).
Het klooster van Wimpfen heeft de plaats tot de 13e eeuw in eigendom.
De Grombacher kerk wordt voor de eerste keer vermeld in 1330.
13e eeuw - Een eigen lokale edele wordt aangesteld.
Circa 1330 - Komen de heren Von Helm in plaats van het klooster Wimpfen in het feodale bezit van de vijf Grombacher hofsteden van het Stift Wimpfen.
1348 - De vijf Grombacher boerderijen gaan over op de Heren van Ehrenberg (Ehrenberger boerderijen), de rest van het gebied is in handen van de Heren Von Helm, die ook de Wasserburg bewonen.
1498 - Erhard von Helm verkoopt het dorp met kasteel en de rechten aan Stephan von Venningen.
1504 - Het kasteel wordt zwaar beschadigd in de “Landshut” Successieoorlog.
1530 - Na de dood van Stephen von Venningen gaat de plaats naar zijn broer Konrad von Venningen.
1532 - Na de dood van Konrad von Venningen verdelen zijn zoons zijn bezittingen.
1542 - Grombach komt in bezit van Christoph von Venningen. Die de de plaats hervormd en in 1544 de wederopbouw van het kasteel voltooid.
Vanaf 1613 is Grombach in de handen van de heren van Flersheim,
In de dertigjarige oorlog en tijdens de ”böhmisch Palatine“ oorlog lijdt Grombach onder de slachtingen die er plaatsvinden (bad Wimpfen).
1626 - Worden er slechts 64 inwoners geteld.
Na 1626 - Na de dood van twee broers van Flersheim gaat Grombach over op hun zuster Catharina Magdalena von Flersheim.
1642 - De de plaats is volledig verwoest, er worden slechts 5 mensen geteld. Grombach wordt door Heinrich von Metternich aan de Beierse cavalerie generaal Johann von Werth verkocht. Voor hem is Grombach een uitbreiding van zijn zuidelijke Duitse bezittingen.
1644 - Johann von Werth, stelt een verordening op voor het dorp.
1647 - De boerderijen van de Ehrenberger vervallen na het uitsterven van de Lords van Ehrenberg weer aan de bisschop van Worms.
1655 - Werth ´s dochter Lambertina en haar echtgenoot Reichsfreiherr Raitz von Frenz erven Grombach. Hervestiging en restauratie wordt ontwikkeld. Het kasteel wordt gerenoveerd en een molen wordt gebouwd.
1687 - Er zijn weer 250 inwoners in Grombach.
1688 - De Palatijnse successieoorlog vertraagt de ontwikkeling van het dorp.
1697 en 1702 - De drie broers von Venningen krijgen de plaats toegekend van de keizerlijke Hofkamer op basis van oude rechten.
1770 - Grombach is in bezit van Carl Philipp von Venningen.
1787 - Er is een nieuwe evangelische kerk gebouwd.
1806 - Grombach valt onder Baden na het ontbinden en opheffen van de rechten van de keizerlijke ridders.
1825 - Het dorp heeft nu een bevolking van ongeveer 750 mensen.
1886 - Spoorlijn door de Elsenztalbahn.
1935 - De bevolking krimpt tot 601 inwoners (exodus, migratie...).
1945 - 747 inwoners worden geteld.
1973 Grombach gaat op in Bad Rappenau. Het dorp heeft nu een bevolking van 1015 mensen.
Voor het oorspronkelijke uittreksel zie: "Heimatbüchlein vom Amtsbezirk Sinsheim" (1935)!
(Fragmenten uit "geschiedenis van de stad Bad Rappenau" door Gustav Neuwirth & "Bad Rappenauer Heimatbote 1994").

Voor verdere informatie over Grombach kunt u terecht op de volgende site:

Grombach Online

Parenteel:
Parenteel van Johann Martin Römmele.

Overzicht objecten en gebeurtenissen

Overzicht bronnen