Bronnen Bronnen
Bronnen

FB 262

Familiebericht van Gerardus ten Cate (Familieberichten)
Object plaats: Kampen [ov]
Object datum: 1 sep 1826
Archiefnaam: CBG
Collectie: CBG
Op naam: Ten Cate
blz.: 11
hierin
1 sep 1826 Gerrit (Gerardus) ten Cate (*1731-†1826) als overledene
Dossier:

GK 61

Gezinskaart Antonius Gerardus ten Cate (Gezinskaarten)
plaats: Amsterdam [nh]
datum: tussen 1893 en 1934
Archiefnaam: Bev. Reg.
Archief: GA A'dam
Kaart: 526
Buurt: SM
Deel: J 37
Folio: 222
Vervolgkaarten: 1
Wat zijn gezinskaarten?
De Gezinskaarten maken deel uit van het archief van het Amsterdamse Bevolkingsregister. Vanaf 1851 is in Amsterdam de gehele bevolking geregistreerd. In het Bevolkingsregister zijn van iedereen die in Amsterdam woont de volgende gegevens genoteerd: naam, geboortedatum, woonadres, plaats in het gezinsverband, beroep, godsdienst, verhuizingen en overlijdensdatum. Alle wijzigingen in de gegevens, bijvoorbeeld bij verhuizingen, werden nauwkeurig bijgehouden. In eerste instantie zijn de gegevens geschreven in dikke boekbanden. Na 5 of 10 jaar werd een nieuwe serie gestart wanneer de boeken vol waren. In 1893 ging men over op een kaartsysteem. Per gezin werd een kaart gemaakt en wijzigingen werden op de kaart aangetekend. Dit systeem van Gezinskaarten bleef tot 1939 in gebruik. Toen kwam er een kaartsysteem per persoon. Vanaf 1976 werkt het bevolkingsregister Amsterdam met geautomatiseerde systemen. Het landelijke GBA-systeem, dat in 1994 van start ging is nu nog steeds in gebruik.
Toen besloten werd over te stappen op persoonskaarten zijn de gezinskaarten eind jaren '30 verfilmd. Nadat de verfilming gereed was zijn de gezinskaarten opgeborgen op de zolder van Plantage Kerklaan 36-38. Daar stonden ze nog toen in 1943 de verzetsploeg van Gerrit van der Veen haar beroemde aanslag pleegde op het bevolkingsregister. In de brand die volgde is het gezinskaartenbestand verloren gegaan. De films bleven echter bewaard en die zijn nu gedigitaliseerd. In een database, te raadplegen op Internet, zijn de namen te vinden van de gezinshoofden van wie er een kaart is. De naamindex van gezinsleden is alleen op microfiches op de studiezaal van het Gemeentearchief te vinden.
hierin
tussen 1893 en 1934 Hoofdbewoner Antonius Gerardus (Antoon, Toon) ten Cate (*1886-†1971) als echtgenoot
tussen 1893 en 1934 Herman Hendrik ten Cate (*1915-†2011) als kind
Christina Clara (Stien) ten Cate (*1919-†2001) als kind
Antonius Gerardus Majella (Tom) ten Cate (*1923-†1984) als kind
Dossier:

BSO 149

BS Overlijdensakte Anthonie Brok (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Amsterdam [nh]
periode: 1833
Archiefnaam: GA Amsterdam
Archief: BS
Inventarisnr.: Dl. 7 Fol. 16v
Overleden Anthonie Brok, oud 33 jaar, schoenmakersknecht, weduwnaar van Helena Rust. Ingevolge Procesverbaal van Gem. Gasthuis.
Aangevers: Gijsbert Westerveld, 44 jaar, wonende alsboven, portier en Jacob Griese, 45 jr., Langenbrugsteeg, ambtenaar
hierin
1833 Antonius (Anthonij) Brok (*1785-†1833) als overledene
Dossier:

PK-19

Persoonskaart Herman Hendrik ten Cate (Persoonskaart)
Ontvangen: 2016
Akte: 3-52
Vergel. datum: 17 feb 1939
Achterkant (J/N): J
hierin
2016 Herman Hendrik ten Cate en Clasina Anna (Sien) Roemelé
Dossier: