inhoud
De nakomelingen van Theunis ten Cate en Maria Warnaars uit Almelo


Almelo
Uit: De Hottinger-atlas van Noord- en Oost-Nederland 1773-1794


Ondanks vele naspeuringen is het tot dusverre niet gelukt de ouders van Theunis ten Cate te achterhalen. Alhoewel hij doopsgezind was, is toch geen aansluiting te vinden op de genealogie, gepubliceerd in: C.L. ten Cate - De (van oorsprong doopsgezinde) familie ten C(K)ate uit Borne, Utrecht 1986.
Van de zes kinderen, die er van hem bekend zijn (zie: P. Beets - Stam≠boek der Willingen, Deventer 1767; J.H. Warnaars - Het geslacht Warnaars, Amsterdam 1920; C. Elderink - Het geslacht Blijdenstein, Gouda 1926), waren er drie (waarvan twee zeer jong gestorven) die de naam Gerrit droegen, zodat de stamvader van de hier gegeven genealogie moge≠lijk een Theunis Gerritsz. ten Cate kan zijn geweest. De vader van Maria Warnaars, de echtgenote van Theunis ten Cate was echter ook Gerrit genaamd.
In "Het geslacht Warnaars" en "Het geslacht Blijdenstein" is wel ver≠meld, dat Theunis ten Cate afkomstig zou zijn uit Borne. Verder blijkt uit de DTB Almelo (R.A. Zwolle, inv. nr. 6/7), dat Theunis ten Cate in 1729 (na zijn huwelijk!) "tot Almelo is gekomen met attestatie van Amsterdam".
Theunis ten Cate is op 29 aug. 1728 te Almelo gehuwd met Maria Warnaars (zie: "Het geslacht Warnaars" en "Het geslacht Blijdenstein"), de doch≠ter van Gerrit Warnaars, de eerste bezoldigde leraar van de doopsge≠zinden te Almelo, en Elsje Blijdenstein. Dat Gerrit Warnaars de eerste bezoldigde leraar te Almelo zou zijn wordt overigens ontkend door: G.J. ter Kuile, Uit de geschiedenis der mennonieten gemeente van Almelo; Ver. tot Beoef. van Overijsselsch Regt en Gesch. - Verslagen en Mededeelingen, 30e stuk, tweede reeks, 6e stuk, blz. 100.
Maria Warnaars is gedoopt te Almelo op 7 maart 1714 r door ds. Everwijn Franken en is met attestatie van Almelo d.d. 29 juni 1716 in Amsterdam ingeschreven (zie: Gem. Arch. A'dam; Lidmatenboeken der Vereenigde Vlaamsche en Waterlandse Gemeente - "Het Lam" en "De Toren", 1668-1829). Het is mogelijk, dat Theunis ten Cate en Maria Warnaars elkaar in Am≠sterdam hebben leren kennen; van hun bestaan in Amsterdam is echter geen spoor te vinden!


Kwartierbladen:
Kwartierblad van Hendrik Herman ten Cate [121]
Kwartierblad van Herman Christiaan Antonius (Hans) ten Cate [3]
Kwartierblad van Herman Hendrik ten Cate [19]

Kwartierstaten:
Kwartierstaat van Hendrik Herman ten Cate
Kwartierstaat van Herman Christiaan Antonius (Hans) ten Cate

Parenteel:
Parenteel van Theunis ten Cate.

Overzicht objecten en gebeurtenissen

Overzicht bronnen