inhoud
Genealogie van mijn betovergrootmoeder paternalis Henriëtte Wilhelmina van der Hilst

Detail van de Gemeente Atlas van Nederland, J. Kuyper 1865-1870


Oorsprong.

De familie is afkomstig van de boerderij De (Groote) Hilst nabij Wijhe in Overijssel.
Wijhe is een dorp aan de IJssel in de tegenwoordige gemeente Olst-Wijhe in de Nederlandse provincie Overijssel. Wijhe ligt tussen Deventer en Zwolle.
De genealogie vangt aan met Berend Gerrits in de Hilst, geboren ca. 1700, getrouwd vóór 1727 met Aaltjen Berends. Zij krijgen vijf kinderen.
Een zoon van dit echtpaar, Jan trekt naar Amsterdam en trouwt er met Hendrina Burgers. Uit dit echtpaar tot op heden nageslacht te Amsterdam en omgeving.

Uit: Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in eenen reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gezigten, en beschreven door J.L. Terwen - Gouda 1858, blz. 615-616:

....3 uren van Deventer, ontmoeten wij het door welige korenakkers, vruchtbare weiden en boomgaarden omringde dorp Wijhe, de voorname pleisterplaats der rijtuigen tusschen de beide steden, en dat voorzeker nog veel in bloei zal winnen, wanneer de ontworpen spoorweg van Deventer naar Zwolle langs dit dorp voltooid zal zijn. Dit aangename en levendige dorp is vrij regelmatig beneden en gedeeltelijk längs den IJsseldijk gebouwd, telt in de kom ruim 1.200 inw., en vormt met ettelijke buurschappen en landgoederen eene gem., die de beste en vruchtbaarste der geheele provincie is, en 3.800 inwoners bevat, welke voornamelijk koophandel en landbouw bestaan. Jaarlijks worden van hier, zoo wel naar binnen- als buitenland, duizende ponden gerookt vleesch en spek en worst verzonden, en men vindt er tevens 4 steenbakkerijen, 1 leerlooijerij en 2 lijnkoekmolens. De Herv. Kerk te Wijhe, vóór de hervorming aan den H. Willebrordus gewijd, is een groot langwerpig gebouw met eenen hoogen spitsen toren en een uitmuntend orgel; zij prijkt bovendien met 3 zeer schoone marineren tombes voor baronnen Koenraad Willem van Dedem, Transisalanus Adolf van Voorst tot Hagenvoorde, en Robbert van Ittersum, zijnde de eerste, aan de zuidzijde van het koor, eene der fraaisten, die men ergens aantreft. De R. K. Kerk staat in de buurschap Hengeveld, aan de Zoestwetering, is in 1819 nieuw gebouwd en heeft eenen kleinen toren een fraai orgel. Als eene merkwaardigheid toont men in het dorp den zeer zwaren stam van eenen populier, wiens bewonderenswaardige kruin omstreeks 1832 door den storm is afgeslagen; hij is geheel hol en zoo ruim, dat hij een 50tal personen kan bevatten; men heeft er later eenen jongen kastanjeboom in geplant....

Geografische spreiding van de familie Van der Hilst in Nederland sinds 1700.Zie voor verdere informatie:

Historische Vereniging Wijhe

Parenteel:
Parenteel van Gerrit in de Hilst.

Overzicht objecten en gebeurtenissen

Overzicht bronnen