inhoud
De nakomelingen van Daam Tijsse (van Seventer) en IJchje Gijsberts

De Oude Kerk van Waddinxveen, afgebroken in 1839.

In de Oude Hervormde Kerk te Waddinxveen begon Johan Pieter Schmidt in maart 1807 met de bouw van een nieuw kerkorgel. Op 25 september 1807 overleed hij. Het orgel werd door zijn zoon Jan Christoffel Schmidt voltooid. De aanschaf van het orgel werd mogelijk gemaakt door een legaat van Leendert Voorbij. Hieraan herinneren de familiewapens die bovenop de middentoren staan.

Geschiedenis Waddinxveen

Op 20 april 1233 verkocht Floris IV, graaf van Holland, voor 200 Hollandse ponden een gebied woest veen langs de Gouwe aan Nicolaas van Gnepwijk, Herbaren van Aalsmeer en Woubrecht. Het gebied kreeg de naam 'Waddinxvene'. Deze gebeurtenis is de aanleiding geweest tot de viering van het 750-jarig bestaan van Waddinxveen in 1983. 20 april 1233 mag derhalve worden beschouwd als de ‘geboortedatum’ van deze gemeente. Toch is het niet zeker of dit de werkelijke ontstaansdatum is van het dorp.

Wat nu Waddinxveen is waren vroeger drie kernen: Noord-Waddinxveen (gemeente Noord-Waddinxveen) gelegen aan de Dorpstraat, Zuid-Waddinxveen (gemeente Zuid-Waddinxveen) gelegen bij de brugkerk en de hefbrug, en Zuid Gouwekade (gemeente Broek, Thuil en 't Weegje) gelegen bij de Sint Victorparochie aan de Zuidkade. Door latere uitbreidingen kwamen ze tegen elkaar aan te liggen. Aan de hand van de verschillende concentraties met oude bebouwing is nog te zien dat het oorspronkelijk om drie aparte kernen gaat.

Oorsprong van de naam

Er is onduidelijkheid over de precieze oorsprong van de naam Waddinxveen. De oudst bekende vermelding van de plaatsnaam, uit 1233, is zoals gezegd 'Waddinxvene'. Er is een theorie die zegt dat de naam is afgeleid van de persoonsnaam '(van de) Wadding', waarbij de plaats is gelegen in het 'veen van Wadding'. Een andere mogelijkheid is dat de plaatsnaam is ontstaan uit een aanduiding voor water, afgeleid van 'wadde'. Voor de Tweede Wereldoorlog werd de naam geschreven als 'Waddingsveen', zoals meer plaatsen in Nederland de 'x' toen met 'gs' (of 'ks') werd geschreven.
Bron: WikipediA

De genealogie

De genealogie vangt aan met Daam Tijsse (van Seventer) getrouwd met een IJchje Gijsberts. Zij trouwden te Groot Ammers op 21 augustus 1650, beiden wonende te Schoonhoven. Hun zoon Thijs vestigt zich te Waddinxveen. Uit hem nakomelingen te Waddinxveen en elders.
Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat hij afstammeling zou zijn uit het riddermatige geslacht Van Sevender (Van Seventer) voortkomende uit het geslacht Van Arkel.
Nadere gegevens over het geslacht Van Sevender (Van Seventer) kunt u vinden op : Van Seventer

Parenteel:
Nageslacht van Daam Tijsse en IJchje Gijsberts