Genealogieën Ten Cate - Ten Kate

 "Van Vroeger tot Heden" 

samengesteld door H.C.A. ten Cate

Genealogieën van andere families Ten C(K)ate in Overijssel

Provinciewapen Overijssel
Prvinciewapen Overijssel

Op deze pagina vindt u de toegangen naar de (fragment) genealogieën of parentelen van de families Ten C(K)ate die hun oorsprong hebben in de provincie Overijssel en waarvan de verwantschap aan de drie grootste families Ten C(K)ate in Nederland niet of nog niet is aangetoond.

Familie Ten Cate uit Delden:
Diepgaand genealogisch onderzoek werd verricht door de hr. C.J. ten Cate (1891-1981), notaris te Deventer (prsnr. 141). Na zijn overlijden kwamen de familiepapieren in handen van zijn dochter mw. M.E. Heybroek-ten Cate, die ze later weer overdroeg aan haar inmiddels overleden broer G.J. ten Cate. Hopelijk berusten de papieren nu bij één van zijn kinderen. Helaas is het er nog niet van gekomen om bij de familie te informeren of het mogelijk is de familiepapieren in te zien.
Vlg. C.L. ten Cate in de (van oorsprong doopsgezinde) familie ten C(K)ate uit Borne, Utrecht - 1986 (blz. 46; blz. 151 II-2,2; blz. 225 noot 62) is hij een mogelijke zoon van Hendrik Teunisz. ten Cate en kleinzoon van Teunis Gerritsz. ten Cate geh. met Maria van Calcar. Mogelijk heeft hij een broer Gerrit geh. met Webbe Jansdr.
Aanvullende informatie over de Deldense familie Ten Cate mocht ik in 1995/96 ontvangen van Mw. M.J.A. de Koster (†) te Amsterdam.
Informatie betreffende de familie Oberman mocht ik  in 1995 ontvangen van de Hr. B.D. van der Meulen te Drachten.
Ten Cate - Delden

Familie Ten Cate uit Enter:
De parenteel vangt aan met  Jan Hendriksen Gethkate, waarvan een kleinzoon Jan Herman zich om nog onduidelijke reden Ten Cate gaat noemen. Betreffende de nakomelingen in Amerika zijn o.a. de volgende bronnen geraadpleegd:
1e editie: History and genealogy of ancestors in the Netherlands and descendants in America of Derk ten Cate and Berendina Oonk, seven generations, 1768-1973, by Jan Bouke van der Ploeg 1900-. Printed in Muskegon, Michigan 1973.
2e editie: Descendants of Jan Herman ten Cate and Johanna Knippenberg, seven generations, 1768-1982, by Orlin L. Ten Cate and Jan B. Vanderploeg, printed 1983.
Aanvullende gegevens werden verkregen uit:
Kwartierstatenboek afd. Amsterdam en Omstreken (NGV), deel 2, kwartierstaat De Cleen/Termöhlen.
Ten C(K)ate - Enter

Familie Ten C(K)ate - Vriezenveen 1:
Bij het opstellen van deze genealogie is o.a. gebruik gemaakt van de gegevens van Dr. L. Jonker, arts, beschikbaar gesteld in 1993-1995 door de heer J. ten Kate te
Bergambacht en van de gegevens van de heer J. ten Kate zelf . Dr. L. Jonker vermeldde bij zijn gegevens de bronnen waaruit hij deze gegevens haalde. De bronnen kregen een Romeins cijfer gevolgd door een of meerdere bladzijden of folionummers of worden gevolgd door een datum. Welke bronnen hiermee precies bedoeld worden, moet nog worden onderzocht.
Ten C(K)ate - Vriezenveen 1

Familie Ten C(K)ate - Vriezenveen 2 en 3:
Zijn twee fragmenten die niet of nog niet te koppelen zijn aan Ten C(K)ate Vriezenveen 1.
Over de geschiedenis van Vriezenveen leze men o.a.:
J. Hosmar, Vrieseveense Rusluie in het rijk der Tsaren - 1976; Twents-Gelderse Uitgeverij W.G. Witkam b.v., Enschede;
D.G. Harmsen, Vriezenveners in Rusland, Almen - 1966
Ten C(K)ate - Vriezenveen 2
Ten C(K)ate - Vriezenveen 3

Verdere informatie over Vriezenveen kunt u verkrijgen op de site van de Vereniging: 
Oud Vriezenveen - Museum

Familie Ten Cate - Zenderen 1:
De genealogie begint met Reint ten Cate, ook wel genoemd Reint op 't Kotten, die te Zenderen vijf kinderen (ned.ger.) laat dopen. Hij woonde dus zeer waarschijnlijk op "Het Kate", ook wel genoemd "Het Kotte", "Kotman", "Het Korte" of "Kortman" in Zenderen, waar voortijds (<1600), volgens de niet bewijsbare overlevering, de van oorsprong doopsgezinde familie Ten C(K)ate van afstamt, die naar Borne trok en totaal niet verwant is aan de hier opgevoerde familie; ook deze familie verlaat al gauw de boerderij en trekt naar Almelo, Borne en Enschede.
Ten Cate - Zenderen 1

Familie Ten Cate - Zenderen 2:
De genealogie vangt aan met Gerrit ten Cate, geb. in 1740, getrouwd met  Janna Warmtink.
Zij laten te Borne drie kinderen  (ned.ger.) dopen. Ook zij woonden zeer waarschijnlijk op "Het Kate" te Zenderen.
Ten Cate - Zenderen 2

Men leze over Het Kate in  Zenderen:
Waar kwamen de Bornse Ten C(K)ate's vandaan dl I
Waar kwamen de Bornse Ten C(K)ate's vandaan dl II

Familie Ten Cate - Woolde:
Een  vermoedelijk uitgestorven Rooms Katholieke familie Ten Cate uit de Achterhoek in Woolde. Stamvader is Hermen ten Cate, geb. ca. 1685.
Ten Cate - Woolde

Men leze over het Ten Kathe, Kaete, 't Kotte in Woolde:
Over de boerderijen waar onze families vandaan komen dl I, nr. 9

Familie Ten Cate - Wierden:
Een van oorsprong Nederduits Gereformeerde, met later ook een Rooms Katholieke tak. De voorlopige stamvader is Jan ten Cate (ten Cotte, te Lange) geboren ca. 1652. Van mw. H. Paalman te Almelo mocht ik onlangs (2007) over de oudste generaties interessante informatie ontvangen. Van dhr. J.H. ten Cate te Wierden ontving ik (2007) aanvullende informatie en de gegevens van de jongste generaties van de RK tak.
Ten Cate - Wierden

Familie Ten C(K)ate - Borne:
Een Rooms-Katholieke familie. Stamvader is Egbert ten C(K)ate geboren Borne ca. 1730. Nakomelingen woonden te Ambt-Almelo, Oldenzaal en Enschede.
Ten C(K)ate - Borne

Familie Ten Cate - Weerselo:
Stamvader is Jannes ten Cate, geb. verm. Weerselo  ca. 1725. De familie is Rooms-katholiek. Een gedeelte van de familie verplaatst zich van Weerselo naar Enschede.
Ten Cate - Weerselo

Familie Ten Cate - Driene:
Een Nederduits Gereformeerde familie. Stamvader is Hermen Ten Cate, geboren ca. 1735 in Driene, mogelijk tweemaal getrouwd. Nakomelingen van deze Hermen ten Cate, woonden later op de Welmer en de Broak in Twekkelo. Van de heer J.F.J. ten Cate (1934-h),  mocht in 1998 aanvullende gegevens ontvangen.
Ten Cate - Driene

Familie Ten Cate - Twekkelo:
De gegevens van de hierna gegeven fragment-genealogie zijn verkregen door eigen onderzoek en mede door gegevens uit:
*E.C. Geerdink v.d. Worp, De marke Usselo van 1650-1800, uit het Richterambt Enschede, deel 1, 2 en 3 (nader aangeduid met ECGW); Twente Genealogisch 1986, periodiek van de afd. Twente van de NGV, blz. 123-130, Lonneker kwartieren, kwartierstaten Geuverink, te Riet, Geerdink, ter Heege en Wesseler, samengesteld in 1986 door de hr. J.J. de Boer te Enschede.
Ten Cate - Twekkelo

Men leze over het Ten Cate, Katteman, Korteman, Kotman in Twekkelo:
Over boerderijen waar onze families vandaan komen dl II, 16

Familie Ten Cate - Olst:
De genealogie van de hervormde familie Ten Kate uit Olst, vangt aan met een Hendrik ten Kate geboren ca. 1740 getrouwd met Janna Boldewijn ((Bolmans, Bolleman(s), ook genoemd Hendriks). De herkomst van deze familie is nog in het duister gehuld. Er dient nog veel onderzoek gedaan te worden.  Ook is er nog onduidelijkheid over een Jan Albert(s) ten Cate, een mogelijke, maar niet waarschijnlijke zoon van het echtpaar Ten Kate-Boldewijn.
Ten Kate - Olst 


>back<                     >up<